P O V O L Á V A C Í   R O Z K A Z

Dle § ŽD 4.B/ 1987 Sb. SPŠD jste povolán/a ze zálohy do řad aktivních členů a přímých účastníků akce ,, Pouštní bouře - Vidžín,,, která proběhne dne

17.6.2005.

Dostavte se k obsazení a následnému vyplenění osady Vidžín partyzánskou brigádou 4/B. Velitelem tohoto útoku je generálmajor Toufar, který bude zajišťovat přesun obrněných transportérů a těžké techniky z kóty ,, žst. Teplá ,, v 16.00 LČ do první bojové linie =

penzionu U Jakuba.

Vedoucí vozidel spoléhající na vlastní kolovou i pásovou popř. vzdušnou techniku, nechť posílí naše bojové linie na místě samém a tuto skutečnost ohlásí na generální štáb.

Rádiové spojení do stanu velícího generálmajora Toufara : 723 162 011

Majorové:F. BARNS724 074 393
  M. HULIHENOVÁ731 458 600

  Čd line: 972 52 2516
    972 52 2054
stránka srazů