Věc: Zhodnocení a průběh akce ,,Pouštní bouře – Vidžín“

Sestavil: řidič –vojín Táborský

Dne 17. a 18.6 . roku 2005 - 18 let po absolvování zkoušek z dospělosti byla naše elitní jednotka ŽD 4.B. povolána ze zálohy do řad aktivních v akci ,,Pouštní bouře – Vidžín“

Tématem této akce bylo zhodnocení 18-ti letého odloučení od základu jednotky a taktické zkušenosti ve výchově následovníků a případné koaliční partnerské shody a rozpory na odloučených působištích.

Nástup byl naplánován v 16 hodin v obci Vidžín na výcvikové základně ,,Penzion u Jakuba“ . Vzhledem k posunům jednotlivých časových pásem podle druhu umístění jednotlivých účastníků, náročným požadavkům na dopravu a sabotování příjezdu účastníků ze strany vlády, parlamentu a zaměstnavatelů a také vzhledem k dalším objektivním potížím se jednotka sešla v počtu 9-ti mužů a žen a to v časovém rozpětí 16-20 hodin.

Příjezd byl uskutečněn vlastními maskovanými vozidly. Některá z nich byla cestou podrobena důkladné technické kontrole a vlastníci si pečlivě zapisovali doporučení technických inspektorů. (jako například: utáhnout ruční brzdu, doplnit šroubek na sedačce, prověřit hladinu oleje v převodovce, svěřit své vozidlo odbornému šrotovišti,…)

Pro posledního člena mjr.Kašpara , který se rozhodl pro inspekci státních drah , byl na kótu ,,Teplá“ vyslán řidič vojín Táborský s velícím důstojníkem generálmajorem Toufarem , který jej srdečně uvítal stisky rukou a vřelými slovanskými polibky.

Po uzavření prezentace jsme věnovali tichou vzpomínku nezúčastněným. Někteří dlouhodobě nezvěstní byli prohlášeni za ,,mrtvé duše“ neschopné zúčastnit se dalších náročných soustředění. Pro zvýšení účasti na dalším kontrolním soustředění byla naplánována oblast s kvalitnější dopravní obslužností (například provinční městys Plzeň, či proslulá výcviková základna ,,U Máni B“ případně u ,,Máni A“).

Vzhledem k náročnosti akce byl všemi účastníky striktně dodržován pitný režim , což se projevilo na skvělé kondici účastníků.

Přednášející se v tématech střídali až téměř do 2:00 ranních hodin následujícího dne s malou přestávkou , která byla věnována pěšímu průzkumu okolní krajiny cca v polovině programu. Po ukončení prvního dne akce byl uskutečněn náročný noční pochod ze zasedacího sálu na ubikace za přísného utajení a bez světel.Obešlo se beze ztrát na životech.

První hlídku si vzal generálmajor Toufar a pokoušel se projet přilehlý koridor až do místní obce Teplá. Vlivem sabotérů však nemohl nalézt klíče a tak pouze prováděl statický průzkum ze svého vozidla s občasným kontrolním zvoněním na mobilní telefony jeho podřízených. Vzhledem k jeho nevyčerpatelné energii a iniciativě uhájil svěřené pozice ze svého vozidla až do rozednění bez jakéhokoli vystřídání. Jeho hlídka byla posílena plukovníkem Novotným za prvních jitřních paprsků.

Nástup dalších účastníků se konal ,,plánovitě“ v etapách až do cca 11-ti hodin. Většina z nich hájila své stanoviště srdnatě do posledních minut a nenechala se zákeřnými nepřáteli přinutit své pozici opustit.

Po raním občerstvení a diskusi byl opět proveden průzkum okolí a v brzkých odpoledních hodinách byla naše jednotka vytlačena diverzní skupinou, kteráž byla maskovaná jako svatba na přilehlou kótu Teplá. Zde jsme provedli kontrolu nového působiště generálmajora Toufara a pokoušeli jsme se neúspěšně dobít pevnost ,,hospodu u hřiště“ . Náš nápor byl však odražen a po hrozbě , že nás nechají po dobu 60-ti minut hladovět jsme se rozhodli pro strategický ústup do dalších předem plánovaných hospodských pozic. Zde se naše akce s menšími neúspěchy zdařila.

Dále se konal návrat účastníků na odloučená stanoviště.

Zodpovědně mohu prohlásit pouze návrat vozidla favorit 135 ve vlastnictví majitelky s krycím názvem ,,Kačen“ jehož jsem byl po část cesty řidičem.

Zde došlo k ohlášení jedné z účastnic transportu, že :,, dorazily do svých bydlišť v pořádku a kupodivu i neuvařeny.“

Celkově hodnotím akci jako velmi zdařilou a prospěšnou všem zúčastněným. Za sebe mohu prohlásit, že účast na dalších výcvikových setkáních pro mne bude milou občanskou povinností.

Řidič vojín Táborský

stránka srazů